ASZF


Locked Services Kft. Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

 1. Kire vonatkozik az ÁSZF?

  Az ÁSZF első sorban a Locked Services Kft.-re (1012 Budapest, Vérmező út 10-12, továbbiakban: Locked Room, mint szolgáltatást nyújtóra vonatkozik, másrészt pedig minden olyan személyre, aki a Locked Room szolgáltatásait igénybe veszi (játékos).
 2. Az ÁSZF-től való eltérés lehetősége

  A Locked Room a jelen ÁSZF feltételeitől eltérő feltételekkel szolgáltatás nyújtását kizárólag külön írásbeli megállapodás alapján vállal. Amennyiben az ÁSZF és a külön írásbeli megállapodás eltér egymástól, az utóbbi tartalma az irányadó. A külön írásbeli megállapodásban nem szabályozott kérdésekben pedig jelen ÁSZF az irányadó.
 3. ÁSZF tárgya

  Jelen ÁSZF tárgya a Locked Room által nyújtott szolgáltatások, szabadulószoba játékok szervezése, és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, különös tekintettel az alábbiakra:

I. Foglalás:

 1. Játékra foglalás leadható a www.locked.hu honlapon, telefonon, vagy a játékszobák helyszínén személyesen. A foglalás megtételekor elfogadásra kerül a jelen ÁSZF.
 2. Foglaláskor kötelező valós személyes adatokat megadni.
 3. Sikeres foglalás után megerősítést küldünk e-mailben.
 4. A foglalási azonosítót a helyszínen elkérhetjük.
 5. Minden foglalás végleges, így fizetett előleg visszatérítésére nincsen lehetőség. Amennyiben a játék kezdési időpontja és a lemondás időpontja között még legalább 24 óra rendelkezésre áll úgy az előleg megtartásával a foglalás újra szervezhető másik időpontra.
 6. Lemondást, vagy a foglalás áthelyezését csak a kiválasztott időpont előtti 24 óra előtt fogadunk el. 24 órán belüli lemondás vagy módosítási igény esetén a foglaló teljes egésze a szolgáltatót illeti meg, az másik időpontra nem felhasználható.
 7. Amennyiben előre lett kifizetve a teljes összeg és a játékig már kevesebb, mint 24 óra van hátra, úgy a szolgáltató a játék árából levonja a foglaló mindenkori összegét és a különbözetről vouchert állít ki, melyet 180 napon belül lehet felhasználni.
 8. No-Show, azaz meg nem jelenés esetén, és a játék előtt 1 órán belüli lemondás esetén a teljes befizetett összeg a szolgáltatót illeti meg, visszatérítésre vagy új játék szervezésére a befizetett összeg terhére nincsen lehetőség. 
 9. Tíz perc késés esetén az óra elindul a játékban. Harminc perces késés esetén a csapat már nem játszhat, a játék árát nem kérheti vissza.
 10. A Locked Room fenntartja a jogot a játékok karbantartás, változtatás miatti lezárására. A foglalt időpontokat előzetes tájékoztatás után visszamondhatja, vagy cserét javasolhat.

II. Fizetés:

 1. A játék ára a www.locked.hu weboldalon található.
 2. Fizetést lebonyolítani a honlapon keresztül PayPal használatával, bankkártyás fizetéssel (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express) vagy a helyszínen készpénzzel lehetséges.
 3. Amennyiben az időpontra tekintettel előleg fizetésére van szükség, ennek a teljesítésére csak online, PayPal vagy bankkártya használatával van lehetőség. Előleg fizetés után a fennmaradó összeget a játék megkezdése előtt, a helyszínen kell fizetni.
 4. Az előleg meg nem jelenés, lemondás, 24 órán belüli időpont módosítás esetén nem kérhető vissza.
 5. A helyszínen kizárólag készpénzes fizetési mód lehetséges.
 6. Egy játékra maximum egy kedvezmény érvényesíthető. A kedvezmények nem összevonhatók.

III. Játékban való részvétel:

 1. A játékok 2-6 fős csapatok számára készültek. A játékban csak egy csapat vesz részt, kis létszám esetén más csapat nem fog csatlakozni. Hatnál több fős nem lehet egy csapat, akkor sem, ha korábban erre volt precedens.
 2. A játék maximum 60 percig tart.
 3. Ajánlott a kényelmes öltözet. A táskák, értékek elhelyezésére zárható szekrényt biztosítunk.
 4. A szabadulószobák környezete és használata a megszokott hétköznapi szobáktól eltér, ezért azok rendeltetésszerű használata érdekében a játék előtt minden játékos köteles egy rövid oktatáson részt venni, illetve fokozottan együttműködni a Locked Room munkatársaival.
 5. A szabadulószoba játék egy szimulációs játék zárt szobákban, amely nagyfokú mentális stresszt és esetenként fizikai megterhelést is jelenthet. A fizikai aktivitás különösen, de nem kizárólag olyan tevékenységeket foglal magába, mint állás, hajolgatás, guggolás, nyújtózkodás, emelés, kúszás, lépcsőn vagy létrán közlekedés. A szobában esetenként rossz látási viszonyok, vagy különböző fényeffektek fordulhatnak elő.
 6. A fentiekre tekintettel a szabadulójátékban való részvétel különböző veszélyeket, kockázatokat rejt magában. Előfordulhat, hogy a játékosok pszichikai vagy érzelmi sérülést szenvednek, rendkívüli helyzetekben pedig a testi épség is veszélybe kerülhet, sérülhet. A szabadulószobát nem javasoljuk különösen: szívbetegeknek, epilepsziásoknak, pánikbetegeknek, klausztrofóbiásoknak, és egyéb fóbiás betegségektől szenvedőknek.
 7. A Locked Room játékait mindenki a saját felelősségére, önkéntes elhatározás alapján veszi igénybe.
 8. A játékot nagykorú, cselekvőképes személyek vehetik igénybe önállóan. Kiskorúak esetén törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatra van szükség – ezért kérjük, hogy a kiskorút a törvényes képviselője kísérje el, vagy a nyilatkozatot előzetesen írja alá. 
 9. 4 éves kor alatt ingyenes a belépés, de maximum két 4 éves kor alatti játékos kerülhet egy csapatba és a csapatlétszám így sem haladhatja meg a 6 főt. Állatok nem vihetők be a játéktérbe.
 10. Alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló, vagy nem megfelelő magatartást tanúsító személyek a játékból kizárhatók.
 11. A játékszobák és a helyszínül szolgáló társasház teljes területen tilos a dohányzás.
 12. A játék része a szolgáltatásnyújtás végén történő értékelés is, ezért e-mailben a játék után értékelést kérő e-mail üzenetet is küldhetünk.
 13. A Locked Room játékaiban részt vevő személyek kötelesek:

  • 
  a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, azokra nem mászhatnak fel, nem fejthetnek ki rájuk hirtelen erőbehatást (pl. ütés, rúgás), kötelesek törekedni azok állagának megóvására,
  • 
  a látogatók elől elzárt területre belépéstől tartózkodni,
  • 
  a szobában balesetveszélyes helyzet, vagy sérült eszköz / berendezés észlelése esetén haladéktalanul jelezni a Locked Room munkatársai felé,
  • 
  saját magukon vagy a környezetükben lévők közül bárkin rosszullét jeleinek észlelése esetén haladéktalanul jelezni a Locked Room munkatársai felé,
  • 
  a szobában tartózkodó személyekkel együttműködni,
  • 
  a Locked Room munkatársainak utasításait maradéktalanul betartani.

IV. Szerzői jogok, titoktartás:

 1. A Locked Room valamennyi játéka szerzői műnek minősül, és mint olyan, automatikusan szerzői jogi védelem alatt állnak.
 2. A Locked Room játékában, szigorúan tilos a fénykép-, videó-, vagy hangrögzítés.
 3. A játékosok a játék részleteit nyilvánosságra nem hozhatják, azt harmadik személy tudomására nem hozhatják, azt a Locked Room üzleti titkaként kötelesek megőrizni a játék végét követően is.

V. Felelősség

 1. A játékos köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartani, és amennyiben annak megszegésének következtében sérülést, balesetet vagy egyéb kárt szenved, azt a Locked Room nem köteles megtéríteni.
 2. A Locked Room felelőssége egyébiránt – a törvényi kivételektől eltekintve – semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül az alacsonyabb összeget: 100 000 Forint, vagy a tényleges kár összege. A tényleges kár nem tartalmazza a következőket: elmaradt haszon, közvetett (következményi) kár vagy veszteség és harmadik személy követelése alapján felmerülő kár vagy veszteség.
 3. A Locked Room tájékoztatja a játékosokat, hogy felelősségbiztosítással rendelkezik, ezért az esetleges kárigények érvényesítésével kapcsolatban a játékos köteles együttműködni a Locked Room munkatársaival, így különösen a jegyzőkönyv felvételével, illetve az esetleges bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.
 4. A Locked Room tájékoztatja a játékosokat, hogy amennyiben a játékosnak okozott sérülés vagy egyéb kár egy másik játékosnak róható fel, a károkozó magatartásáért a Locked Room nem tartozik felelősséggel.
 5. Amennyiben a játékos a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, úgy az általa okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel, így különösen, de nem kizárólag:

   a játékos a szoba, illetve a benne található berendezések, eszközök nem rendeltetésszerű használatból adódó, a szobákban vagy tárgyakban okozott sérüléseket kötelesek megtéríteni.

   a szerzői jogokat megsértő játékos a szobából eltávolítható, ellene eljárás indítható.
 6. A játékos vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Locked Room-ot minden olyan harmadik személy által támasztott követelés, igény, illetve felelősség, költség, kár vagy kiadás alól, ideértve a jogi költségeket is, amelyek annak okán merülnek fel, hogy a játékos a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, így kifejezetten, de nem kizárólag az alábbi esetekben.

   hibás, hiányos vagy hamis személyes adatok megadása, más érintett személyes adataival visszaélés,

   a játék során a szobában tartózkodó személyeknek okozott kár,

   a játékszobák területén található vagyontárgyakban okozott kár.

VI. Adatvédelem

 1. A Locked Room adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: www.locked.hu/adatvedelem.html
 2. A Locked Room tájékoztatja a játékosokat, hogy a szabadulószobákban kamerás megfigyelést folytat, melyekkel kapcsolatban részletes tájékoztatás a helyszínen bárki számára hozzáférhető.

VII. Egyebek

 1. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.